Συνεδριακή αίθουσα

Αίθουσα χωρητικότητας 150 ατόμων  για εταιρικές συναντήσεις, εκδηλώσεις,  παρουσιάσεις , κλπ,  με τεχνολογικό εξοπλισμό .