Συνεδριακή αίθουσα

Αίθουσα χωρητικότητας 150 ατόμων  για εταιρικές συναντήσεις, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, κλπ, με τεχνολογικό εξοπλισμό.